PATOLOJİK DEĞERLENDİRME İSTEK FORMLARI

 

BİRİM

Klinik- Bilim Dalı

PATOLOJİ İSTEK FORMU

Dahili Tıp Bilimleri

Nefroloji Bilim Dalı

Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

Böbrek iğne biopsisi

Transplante böbrek iğne biopsisi

Hematoloji Bilim Dalı

Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı

Hematoloji

Gastroenteroloji Bilim Dalı

Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı

Gastroenteroloji

Hepato-bilier sistem

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Göğüs hastalıkları

Dermatoloji Anabilim Dalı

Dermatoloji

Endokrinoloji BD, İmmunoloji BD, Romatoloji BDı

Karışık liste

Radyoloji Anabilim Dalı

İğne Biopsiler , üropatoloji

Onkoloji Bilim Dalı

Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Konsultasyon formu

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Karışık liste

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Karışık liste

 

 

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji Anabilim Dalı

Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

Ürolojik Materyaller

Pediatrik Ürolojik Materyaller

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Meme cerrahisi formu

Genel cerrahi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Jinekopatoloji

 

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Ortopedi

Nöroşirürji Anabilim Dalı

Nöropatoloji

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Göğüs cerrahisi

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Çocuk cerrahisi

Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

Kbb

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Plastik cerrahi

 

Karışık liste

   
     

 

 

 

ARAŞTIRMA PROJESİ ÖNERİ FORMU

 

PATOLOJİ

RUTİN İNCELEMELER ve FORMLAR

Histokimyasal incelemeler

İmmunohistokimyasal incelemeler.

İmmunofloresan incelemeler.

MİKROSKOBİ FORMLARI

        Böbrek tümörü mikroskobisi

MAKROSKOBİ ALIM FORMLARI

        Böbrek tümörü
        Mesane tümörü

        Böbrek iğne biopsisi

DİĞER

konsültasyon
hasta bilgi