PATOLOJİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ ve YARINI

 Prof. Dr. Yavuz AKSU anısına

BİLİMSEL TOPLANTI

 25 Kasım 2005 Cuma, 09:00-17:00

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Muhittin Erel Amfisi

 

PROGRAM

 

9:00–9:30 AÇILIŞ: Prof. Dr. Müge Tunçyürek

 

Birinci oturum

9:30–10:30 Prof. Dr. Yavuz Aksu’nun yaşam öyküsü ve anılar: Prof. Dr. FikriÖztop

 

10:30–11:00 Kahve arası

 

İkinci oturum: Dünyada ve Türkiye’de patolojinin gelişimi

 Oturum Başkanı:                 Prof. Dr. Özden Günel

11:00–11:30 Dünyada patolojinin gelişmesi: Prof. Dr. Yıldız Erhan

11:30–12:30 İlk üç üniversitede patolojinin kuruluşu ve gelişmesi

İstanbul Üniversitesi:             Prof. Dr. Mehmet Ağan

Ankara Üniversitesi:              Prof. Dr. Selim Erekul

Ege Üniversitesi:                    Prof. Dr. Müge Tunçyürek

 

12:30–13:30 Öğle arası: Eğitim kurumları posterlerinin gezilmesi

 

Üçüncü oturum: Patolojinin bugünü:

13:30–13:40 İmmunhistokimya; kullanım alanı ve sınırlılıkları: Prof.Dr. Gülşen Kandiloğlu

13:40–14:50 Primeri bilinmeyen metastatik tümörlerin tanısında immunhistokimyanın katkısı

Lenf düğümü                           Prof. Dr. Saliha Soydan

Akciğer                                   Doç. Dr. Ali Veral

Karaciğer                                Prof. Dr. Gül Yüce

Kemik                                     Prof. Dr. Fikri Öztop

Beyin                                       Doç. Dr. Taner Akalın

Periton ve over                       Doç. Dr. Osman Zekioğlu

Deri ve yumuşak doku             Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu 

14:50–15:00    Tartışma

15:00–15:30    Kahve arası

 

Dördüncü oturum: Patolojide yarına açılan pencereler:

15:30–16:00 Moleküler patoloji:      Doç. Dr. Funda Yılmaz Barbet

16:00–16:30 Nicel patoloji:              Prof. Dr. Bülent Celasun

 

Günün değerlendirmesi ve kapanış