EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
PATOLOJİ ANABİLİM DALI

2000-2001 DÖNEMİ BİLİMSEL PROGRAMI

EKİM 2000

 

 

 

2.10.2000

OLGU SUNUMU

SOLUNUM SİSTEMİ

 

4.10.2000

OLGU SUNUMU

ÜRİNER SİSTEM

 

9.10.2000

SEMİNER

T HÜCRELİ LENFOMALAR

PROF.DR. SALİHA SOYDAN

11.10.2000

OLGU SUNUMU+CPC

KADIN GENİTAL SİSTEM

 

16.10.2000

OLGU SUNUMU

İSKELET SİSTEMİ

 

18.10.2000

MAKALE SAATİ

 

YE – ED – SŞ – OP - ÖÖE

23.10.2000

OLGU SUNUMU

YUMUŞAK DOKU

 

25.10.2000

SEMİNER

KRONİK B HÜCRELİ LÖSEMİLER

DR. YEŞİM ERTAN

30.10.2000

DERGİ SAATİ

 

 

KASIM 2000

 

 

 

1.11.2000

OLGU SUNUMU

DERMATOPATOLOJİ

 

6.11.2000

SEMİNER

EKLEM PROTEZLERİNE BAĞLI PATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

PROF. DR. FİKRİ ÖZTOP

8.11.2000

OLGU SUNUMU

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM

 

13.11.2000

OLGU SUNUMU

GLOMERÜL HASTALIKLARI

 

15.11.2000

MAKALE SAATİ

 

FÖ – GB – AV – AY

20.11.2000

OLGU SUNUMU

MEME HASTALIKLARI

 

22.11.2000

SEMİNER

OVERİN SEKS KORD STROMAL TÜMÖRLERİ

DR. METİN ÇİRİŞ

27.11.2000

DERGİ SAATİ

 

 

29.11.2000

OLGU SUNUMU+CPC

KARACİĞER + SAFRA KESESİ + PANKREAS

 

ARALIK 2000

 

 

 

4.12.2000

OLGU SUNUMU

ÜRİNER SİSTEM

 

6.12.2000

OLGU SUNUMU

LENFO-HEMATOPOETİK SİSTEM

 

11.12.2000

SEMİNER

GLOMERÜLONEFRİTLER HİSTOPATOLOJİK YAKLAŞIM

DOÇ. DR. GÜLÇİN BAŞDEMİR

13.12.2000

OLGU SUNUMU+CPC

SSS HASTALIKLARI

 

18.12.2000

SEMİNER

KALP TRANSPLANTASYON PATOLOJİSİ

PROF. DR. GÜL YÜCE

20.12.2000

SEMİNER

KEMİĞİN DEV HÜCRELİ LEZYONLARI

DR. MURAT SEZAK

OCAK 2001

 

 

 

25.12 - 25.1

 

SÖMESTR TATİLİ

 

 

 

 

 

29.1.2001

DERGİ SAATİ

 

 

31.1.2001

OLGU SUNUMU

SİTOPATOLOJİ

 

ŞUBAT 2001

 

 

 

5.2.2001

OLGU SUNUMU

YUMUŞAK DOKU

 

7.2.2001

OLGU SUNUMU

SOLUNUM SİSTEMİ

 

12.2.2001

SEMİNER

DUKTAL İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİLER

DOÇ. DR. NECMETTİN ÖZDEMİR

14.2.2001

OLGU SUNUMU+CPC

İSKELET SİSTEMİ

 

19.2.2001

OLGU SUNUMU

GLOMERÜL HASTALIKLARI.

 

21.2.2001

MAKALE SAATİ

 

GY – NÖ – TA – AFO

26.2.2001

DERGİ SAATİ

 

 

28.2.2001

SEMİNER

SÜRRENAL TÜMÖRLERİ

DR. UĞUR ERTAN

MART 2001

 

 

 

12.3.2001

SEMİNER

ÜST GİS METAPLAZİLERİ

DOÇ. DR. M.B.ALKANAT

14.3.2001

OLGU SUNUMU+CPC

KADIN GENİTAL SİSTEM

 

19.3.2001

SEMİNER

TİROİD TÜMÖRLERİ

PROF. DR. M. TUNÇYÜREK

21.3.2001

MAKALE SAATİ

 

MT – MH – OZ – MÇ – MS

26.3.2001

OLGU SUNUMU

SSS HASTALIKLARI

 

28.3.2001

SEMİNER

PCR’ IN PATOLOJİDE KULLANIMI

DR. ALİ FUAT OKUDUCU

NİSAN 2001

 

 

 

2.4.2001

SEMİNER

AKCİĞERİN GRANÜLOMATÖZ HASTALIKLARI

YRD. DOÇ. DR. ALİ VERAL

4.4.2001

OLGU SUNUMU

DERMATOPATOLOJİ

 

9.4.2001

OLGU SUNUMU

KARACİĞER + SAFRA KESESİ + PANKREAS

 

11.4.2001

OLGU SUNUMU+CPC

ENDOKRİN -ERKEK GENİTAL SİSTEM

 

16.4.2001

OLGU SUNUMU

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM

 

18.4.2001

MAKALE SAATİ

 

SS – MBA – YE - BD

25.4.2001

SEMİNER

LABORATUVAR UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

DR. BAŞAK DOĞANAVŞARGİL YAKUT

30.4.2001

DERGİ SAATİ

 

 

MAYIS 2001

 

 

 

2.5.2001

OLGU SUNUMU

LENFOİD SİSTEM

 

7.5.2001

SEMİNER

MESANE TÜMÖRLERİ

YRD. DOÇ. DR. SAİT ŞEN

9.5.2001

OLGU SUNUMU+CPC

MEME HASTALIKLARI

 

14.5.2001

OLGU SUNUMU

KADIN GENİTAL SİSTEM

 

16.5.2001

MAKALE SAATİ

 

GK – FY – UE – DT

21.5.2001

OLGU SUNUMU

KARIŞIK

 

23.5.2001

SEMİNER

GLİAL HÜCRELERİN YAPI VE FONKSİYONLARI

DR. DİLEK TUĞAN

28.5.2001

DERGİ SAATİ

 

 

30.5.2001

KAPANIŞ

 

 

                                                                                                                                               toplantılara dönüş


  
 
Son güncelleme – 02.10.2000