EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
PATOLOJİ ANABİLİM DALI

2005-2006 DÖNEMİ BİLİMSEL PROGRAMI

03.10.2005

Pazartesi

Asistan Eğitimi

Prof.Dr. Müge TUNÇYÜREK

 

05.10.2005

Çarşamba

Seminer

Prof.Dr. Yıldız ERHAN

 

10.10.2005

Pazartesi

Asistan Eğitimi

Prof.Dr. Saliha SOYDAN

 

12.10.2005

Çarşamba

Olgu Sunumu

Prof.Dr. Müge TUNÇYÜREK

GİS + Endokrin Sistem

17.10.2005

Pazartesi

Asistan Eğitimi

Prof.Dr. Gülşen KANDİLOĞLU

 

19.10.2005

Çarşamba

Seminer

Uzm.Dr. Başak DOĞANAVŞARGİL

Kanserin Moleküler Temeli – I

24.10.2005

Pazartesi

Seminer

Uzm. Dr. Yeşim ERTAN

Kanserin Moleküler Temeli – II

26.10.2005

Çarşamba

Makale Saati

Grup I

B.Doğanavşargil – B.Yaman

31.10.2005

Pazartesi

Seminer

Uzm. Dr. Banu SARSIK

Kanserin Moleküler Temeli – III

02.11.2005

Çarşamba

Olgu Sunumu

Prof.Dr.S.Soydan-Prof.Dr.M.Hekimgil

Lenfoid + Erkek Genital Sistem

07.11.2005

Pazartesi

Asistan Eğitimi

Prof.Dr. Necmettin ÖZDEMİR

 

09.11.2005

Çarşamba

Seminer

Uzm.Dr. Murat SEZAK

Böbrek Transplant Patolojisi

14.11.2005

Pazartesi

Asistan Eğitimi

Prof.Dr. Mine HEKİMGİL

 

16.11.2005

Çarşamba

Olgu Sunumu

Prof.Dr.G.Kandiloğlu-Doç.Dr.T.Akalın

Deri + Yumuşak Doku

21.11.2005

Pazartesi

Asistan Eğitimi

Doç. Dr. Funda YILMAZ

 

23.11.2005

Çarşamba

Olgu Sunumu

Uzm.Dr.Başak DOĞANAVŞARGİL

Lokomotor Sistem

28.11.2005

Pazartesi

Asistan Eğitimi

Doç. Dr. Taner AKALIN

 

30.11.2005

Çarşamba

Makale Saati

Grup II

Y.Ertan – G.Serin – A.Yazıcı

05.12.2005

Pazartesi

Asistan Eğitimi

Doç. Dr. Ali VERAL

 

07.12.2005

Çarşamba

Olgu Sunumu

Prof.Dr.N.Özdemir-Doç.Dr.O.Zekioğlu

Jinekopatoloji + Meme Patolojisi

12.12.2005

Pazartesi

Asistan Eğitimi

Doç. Dr. Osman ZEKİOĞLU

 

14.12.2005

Çarşamba

Olgu Sunumu

Doç.Dr.F.Yılmaz-Yrd.Doç.Dr.D.Nart

Karaciğer + Pankreas

19.12.2005

Pazartesi

Asistan Eğitimi

Doç. Dr. Sait ŞEN

 

21.12.2005

Çarşamba

Seminer

Dr.Gürdeniz SERİN

Oligodendrogilal Tümörler

26.12.2005

Pazartesi

Asistan Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Deniz NART

 

28.12.2005

Çarşamba

Olgu Sunumu

Doç.Dr. Taner AKALIN

Nöropatoloji

02.01.2006

Pazartesi

Makale Saati

Grup III

B.Sarsık – S.Karaaslan – E. Özkök

04.01.2006

Çarşamba

Olgu Sunumu

Doç.Dr.A.Veral-Yrd.Doç.Dr.D.Nart

Solunum Sist. + Baş-boyun + Sitopatoloji

09-15.01.

2006

BAYRAM

TATİLİ

 

16.01-16.02

2006

SÖMESTR

TATİLİ

 

20.02.2006

Pazartesi

Asistan Eğitimi

Prof.Dr. Müge TUNÇYÜREK

 

22.02.2006

Çarşamba

Seminer

Dr. Banu YAMAN

Nazal – Paranazal Tümörler

27.02.2006

Pazartesi

Asistan Eğitimi

Prof.Dr. Saliha SOYDAN

 

01.03.2006

Çarşamba

Olgu Sunumu

Doç.Dr. Sait ŞEN

Üriner Sistem

06.03.2006

Pazartesi

Asistan Eğitimi

Prof.Dr. Gülşen KANDİLOĞLU

 

08.03.2006

Çarşamba

Seminer

Dr. Ayşe YAZICI

Böbreğin benign ve tümör benzeri lezyonları

13.03.2006

Pazartesi

Asistan Eğitimi

Prof.Dr. Necmettin ÖZDEMİR

 

15.03.2006

Çarşamba

Olgu Sunumu

Prof.Dr.N.Özdemir-Doç.Dr.O.Zekioğlu

Jinekopatoloji + Meme Patolojisi

20.03.2006

Pazartesi

Asistan Eğitimi

Prof.Dr. Mine HEKİMGİL

 

22.03.2006

Çarşamba

Seminer

Dr. Emel ÖZKÖK

Servikal İntraepitelyal lezyonların histolojisi ve sitolojisi

27.03.2006

Pazartesi

Asistan Eğitimi

Doç. Dr. Funda YILMAZ

 

29.03.2006

Çarşamba

Olgu Sunumu

Prof. Dr. Müge TUNÇYÜREK

GİS + Endokrin Sistem

03.04.2006

Pazartesi

Asistan Eğitimi

Doç. Dr. Taner AKALIN

 

05.04.2006

Çarşamba

Makale Saati

Grup IV

M. Sezak – S.Girgin

10.04.2006

Pazartesi

Asistan Eğitimi

Doç. Dr. Ali VERAL

 

12.04.2006

Çarşamba

Olgu Sunumu

Prof.Dr.G.Kandiloğlu-Doç.Dr.T.Akalın

Deri + Yumuşak Doku

15.04-14.05.

2006

PATOLOJİ

SEMPOZYUMU

 

15.05.2006

Pazartesi

Asistan Eğitimi

Doç. Dr. Osman ZEKİOĞLU

 

17.05.2006

Çarşamba

Seminer

Dr. Senem GİRGİN

 

22.05.2006

Pazartesi

Asistan Eğitimi

Doç. Dr. Sait ŞEN

 

24.05.2006

Çarşamba

Olgu Sunumu

Doç.Dr.F.Yılmaz-Yrd.Doç.Dr.D.Nart

Karaciğer + Pankreas

29.05.2006

Pazartesi

Asistan Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Deniz NART

 

31.05.2006

Çarşamba

Olgu Sunumu

Doç.Dr.A.Veral-Yrd.Doç.Dr.D.Nart

Solunum Sist. + Baş-boyun + Sitopatoloji

             

 

   

                                                                                                                      toplantılara dönüş


  
 
Son güncelleme – 02.2.2002