EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI
NEFRO ÜROPATOLOJİ   Doç Dr Sait ŞEN
  | Bilgi ve eğitim |  Dernekler  | AJKD önemliler | Nefropatoloji | Üropatoloji  | Olgu- Case  |   Sanal mikroskobi | ÖÇM |