E44 Hayatın Evreleri

Erkek Genital Sistem Patoloji Pratik Olguları

 

Doç. Dr. Sait Şen, Patoloji AD, 3904560, sait.sen@ege.edu.tr

44LD4

Hayatın evreleri Erkek Genital Sistem Patolojisi (pratik) Doç Dr Sait ŞEN

İlgili dersler

44PAT01 Testisin yangısal hastalıkları,
44PAT15 Testis tümörlerinde patoloji
44PAT13 Prostatın yangısal hastalıkları, nodüler hiperplazisi
44PAT14 Prostat tümörleri

PRATİKTE GÖRÜLECEK PREPARATLAR

 Testisin yangısal hastalıkları ve testis tümörlerinde patoloji
Özellikler Sanal Mikroskobi Mikroskobi Pratik Patolojik Özellik
testis 44EGS1 Normal testis,
testis torsiyonu   44EGS1 normal testiküler doku ve testiste hemorajik enfartüsü içerir.

orşit

44EGS2 Yoğun yangısal infiltrasyonla ve testiküler yapıda bozulmayı içerir.
seminom 44EGS3 En sık görülen testiküler tümördür.
mikst germ hücreli tümör 44EGS4  

Prostatın yangısal hastalıkları, nodüler hiperplazisi ve prostat tümörleri

Özelikler Sanal Mikroskobi Mikroskobi Pratik Patolojik Özellik
Prostat 44EGS5 Genç yaşta prostat dokusu

prostatın nodüler hiperplazisi

44EGS6  

prostat adenokarsinomu

44EGS7 En sık görülen asiner tipte prostat karsinomunda histolojik özellikler
  Neoplazi-03 (DEU, Neoplazi, Prof. Dr. Kutsal Yörükoğlu
Uygulama rehberi .
prostatit 44EGS8 Abse formasyonu içeren prostat dokusu

 

AÇIKLAMALAR

Sanal mikroskobiler için resmin üzerine tıklayıp yeni sayfada açın.
Bu sayfa ile ilişkili linkler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi E44 2008-9 öğrencileri için  tasarlanmıştır.
Tüm fotograflar yüklendikten sonra sayfalar görünür. Bu nedenle fotografların yüklenmesini beklemeniz gerekir, bağlantı hızınıza göre zaman değişir. Dosya boyutu bazen 3 MB'yi geçebilmektedir.
Önerilen ekran çözünürlüğü minimum 1024x768 (1152x864 ve üzeri en uygun). Ekrana sığmazsa F11 e basarak tam ekran moduna geçmek uygundur.

Sanal Mikroskobi   ve 'tan sağlanmaktadır.

Virtual slidebox için  http://java.sun.com/products/archive/  adresinden  JDK/JRE - 5.0 update 17 yi bilgisayarınıza kurmalısınız.

 

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Nefropatoloji, Üropatoloji

© 2008 Doç.Dr. Sait ŞEN - tüm hakları saklıdır.